הצג את כל הבלוגים

Há Mar ("הים")

Há Mar ("הים")
בשיר זה, מחזה על מילים שנכתבו בפורטוגזית ותורגמו לאנגלית על ידי המחבר, Continuum המורה ללי יורובסקי מעוררת את ההתקרבות הנוזלית של Continuumשל חקר האוקיינוסים.

חה מאר
אאו מאר
עמר

הא מאר, האיחוד האירופי
אאו מאר, האיחוד האירופי,
האיחוד האירופי, אמורהים.
אל הים,
באהבה

הים, אני,
אל הים, אני,
אני, אהבה

אוקטובר, 2018